Ochrona środowiska

Oferujemy bogaty pakiet opinii i ekspertyz związanych z oddziaływaniem planowanej inwestycji na środowisko naturalne oraz przeciwdziałaniu jego negatywnym wpływom. Opracowujemy m.in.:

  • raporty oddziaływania inwestycji na środowisko
  • ocena aktualnego stanu środowiska wodno-gruntowego
  • operaty wodnoprawne
  • rekultywację terenów zdegradowanych
  • monitoring środowiska
  • programy ochrony środowiska
  • plany gospodarki odpadami

 

Dla każdej inwestycji przygotowujemy indywidualny zakres prac wymaganych do zrealizowania projektu, mając na uwadze jak najwyższą jakość wykonania, jak najniższe koszty dla Inwestora oraz najkrótszy możliwy czas realizacji.