Kartografia geologiczna

Kartografia geologiczna to dział nauki związany z wykonywaniem bardzo szczegółowych map geologicznych m.in. map osuwiskowych, surowcowych, geośrodowiskowych, budowy geologicznej badanego obszaru. Przy zastosowaniu programów przedstawiających informacje przestrzenne (np. ArcGIS) możliwe jest stworzenie bardzo szczegółowej mapy tematycznej poprzez nakładanie na siebie poszczególnych warstw informacyjnych i precyzyjne określenie współzależności występowania poszczególnych czynników i zjawisk. W ramach prac związanych z kartografią geologiczną korzystamy z wielu udogodnień i nowości technologicznych m.in. dronów wyposażonych w kamery termowizyjne.

W ramach prac związanych z kartografią geologiczną uczestniczyliśmy przy wykonywaniu m.in.:

  • Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000
  • Mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000
  • Map obszarów zagrożonych występowaniem powierzchniowych ruchów masowych (osuwisk)