Hydrogeologia

Posiadamy bogatą ofertę wykonywanych badań i prac związanych z hydrogeologią. Oferujemy kompleksowe badania w celu wykonania:

  • projektów i dokumentacji hydrogeologicznych (ocena zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych wód podziemnych, energia geotermalna)
  • projektów obszarów stref ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęcia wód podziemnych
  • otworów obserwacyjnych (piezometrów)
  • operatów wodnoprawnych
  • opinii i ekspertyz hydrogeologicznych

 

Dla każdej inwestycji przygotowujemy indywidualny zakres prac wymaganych do zrealizowania projektu, mając na uwadze jak najwyższą jakość wykonania, jak najniższe koszty dla Inwestora oraz najkrótszy możliwy czas realizacji.