Geologia złożowa

W ramach prac związanych z geologią surowcową wykonujemy:

  • projekty robót geologicznych oraz dokumentacje geologiczne i dodatki do dokumentacji określających zasoby złóż kopaliny objętej prawem własności nieruchomości gruntowej
  • wiercenia geologiczne
  • badania laboratoryjne w celu określenia jakości wydobywanej kopaliny
  • inwentaryzacje złóż kopalin
  • projekty zagospodarowania złoża
  • plany ruchu zakładu górniczego
  • wsparcie przy uzyskiwaniu koncesji na wydobycie kopaliny
  • opinie i ekspertyzy geologiczne
  • konsultacje geologiczne

 

Dla każdej inwestycji przygotowujemy indywidualny zakres prac wymaganych do zrealizowania projektu, mając na uwadze jak najwyższą jakość wykonania, jak najniższe koszty dla Inwestora oraz najkrótszy możliwy czas realizacji.