Geologia inżynierska i geotechnika

Oferujemy szeroki wachlarz usług związanych z projektowaniem i dokumentowaniem prac geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych. Wykonujemy m.in.:

  • doradztwo przy zakupie terenu
  • projekty robót geologicznych i geotechnicznych
  • dokumentacje geologiczno-inżynierskie i geotechniczne
  • opinie i ekspertyzy geotechniczne
  • wiercenia geologiczne
  • sondowania CPT i CPTU
  • sondowania DPL
  • badania laboratoryjne gruntów
  • badania dla przydomowej oczyszczalni ścieków
  • badania dla przydomowej pompy ciepła

 

Prace geologiczne i geotechniczne wykonujemy w oparciu o obowiązujące normy polskie i europejskie (Eurokod 7). Dla każdej inwestycji przygotowujemy indywidualny zakres prac wymaganych do zrealizowania projektu, mając na uwadze jak najwyższą jakość wykonania, jak najniższe koszty dla Inwestora oraz najkrótszy możliwy czas realizacji.