Geofizyka

Proponujemy Państwu szeroki zakres usług geofizycznych wykonywanych metodami: elektrooporową (pionowe sondowania, tomografia), georadarową, magnetyczną i sejsmiczną. Zakres wykonywanych badań obejmuje:

 • rozpoznanie podłoża gruntowego dla obiektów budowlanych (domy, hale, drogi, koleje, składowiska)
 • poszukiwanie wód podziemnych
 • lokalizacja: kawern w górotworze, zjawisk krasowych, podziemnych wyrobisk
 • poszukiwanie zakopanych obiektów (w tym infrastruktura podziemna)
 • zadania dla prokuratury i policji
 • oznaczanie stateczności skarp i zboczy
 • rozpoznanie obiektów archeologicznych (w terenie, na akwenach, w budowlach historycznych)
 • określanie rozprzestrzenienia gruntów organicznych
 • badania nasypów kolejowych
 • analiza stanu wałów przeciwpowodziowych
 • określanie stanu zapór wodnych (w tym lokalizacja stref sufozyjnych)


Dla każdej inwestycji przygotowujemy indywidualny zakres prac wymaganych do zrealizowania zlecenia, mając na uwadze jak najwyższą jakość wykonania, jak najniższe koszty dla Inwestora oraz najkrótszy możliwy czas realizacji.