Badania laboratoryjne

Laboratorium badawcze zajmuje się badaniem pobranych próbek gruntów i wód. Wszystkie badania wykonywane są zgodnie z obowiązującymi normami przy zastosowaniu najnowocześniejszej aparatury laboratoryjnej. W naszym laboratorium wykonujemy m.in.:

 • Określanie wilgotności i stopnia wilgotności gruntu
 • Oznaczanie składu i przydatności do spożycia wód podziemnych i powierzchniowych
 • Wyznaczanie gęstości właściwej szkieletu gruntowego i gęstości objętościowej
 • Analizę granulometryczną
 • Badanie porowatości i wskaźnika porowatości gruntu
 • Określanie stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych
 • Wyznaczanie stanu gruntów spoistych
 • Badanie skurczu gruntu
 • Określenie wskaźnika pęcznienia i wilgotności pęcznienia gruntu
 • Wyznaczanie szybkości rozmakania gruntu
 • Badanie ściśliwości gruntu
 • Oznaczanie zawartości substancji organicznych i węglanów w gruncie

 

Próbki wód i gruntów pobieramy do specjalnie do tego przystosowanych pojemników, tak aby zminimalizować wpływ czynników zewnętrznych na jakość próbki. W ramach innowacyjności wykorzystujemy pojemniki biodegradowalne, przyjazne dla środowiska, które po uprzednim oczyszczeniu mogą być w całości zrecyklingowane.