Oferta

Każdy projekt traktujemy indywidualnie i wyjątkowo. Zapewniamy kompleksową obsługę realizowanych inwestycji w zakresie prac geologicznych, projektowania i dokumentowania geotechnicznego. Każdemu Inwestorowi oferujemy unikatowy pakiet usług w zakresie:

  • Geologii inżynierskiej i geotechniki
  • Hydrogeologii
  • Geologii złożowej
  • Geofizyki
  • Kartografii geologicznej
  • Ochrony środowiska
  • Badań laboratoryjnych wód i gruntów