Prace terenowe:

Badania geologiczne dla stacji paliw
Badania geologiczne dla stacji paliw
Badania geologiczne dla terenów PKP
Badania geologiczne dla terenów PKP
Badanie płytą dynamiczną
Badanie płytą dynamiczną
Wyznaczanie modułu odkształcenia metodą VSS
Wyznaczanie modułu odkształcenia metodą VSS
Badania geologiczne dla budynku mieszkalnego, otwór wiertniczy o głębokości 6,0 m
Badania geologiczne dla budynku mieszkalnego, otwór wiertniczy o głębokości 6,0 m
Less okolic Kazimierza Dolnego
Less okolic Kazimierza Dolnego
Otwór geotechniczny sondą okienkową
Otwór geotechniczny sondą okienkową
Otwór geotechniczny sondą okienkową do głębokości 5,0 m
Otwór geotechniczny sondą okienkową do głębokości 5,0 m
Lekka wiertnia na przyczepie
Lekka wiertnia na przyczepie
Sondowanie CPT
Sondowanie CPT
Sondowanie DPL
Sondowanie DPL
Rozpoznanie przebiegu infrastruktury podziemnej
Rozpoznanie przebiegu infrastruktury podziemnej
Badanie GPR
Badanie GPR
Badanie stateczności skarpy metodą GPR
Badanie stateczności skarpy metodą GPR
Profilowanie elektrooporowe
Profilowanie elektrooporowe
Profilowanie elektrooporowe
Profilowanie elektrooporowe
Odwiercony urobek
Odwiercony urobek
Osuwisko Kazimierz Dolny
Osuwisko Kazimierz Dolny
Pobieranie próbki gruntu
Pobieranie próbki gruntu
Wiercenie sondą okienkową
Wiercenie sondą okienkową
Wiertnia geologiczna
Wiertnia geologiczna
Wiertnia geologiczna
Wiertnia geologiczna
Wiertnia geologiczna
Wiertnia geologiczna
Wiertnia geologiczna
Wiertnia geologiczna
Budowa przepompowni kanalizacyjnej, Warszawa
Budowa przepompowni kanalizacyjnej, Warszawa
Budowa przepompowni metodą zapuszczania studni
Budowa przepompowni metodą zapuszczania studni
Sienna Towers, głębokie fundamentowanie
Sienna Towers, głębokie fundamentowanie
Sienna Towers, Warszawa
Sienna Towers, Warszawa

Prace laboratoryjne:

Przygowanie do badań laboratoryjnych
Przygowanie do badań laboratoryjnych
Wyniki analizy granulometrycznej
Wyniki analizy granulometrycznej
Aparat Wasiliewa
Aparat Wasiliewa
Penetrometr stożkowy
Penetrometr stożkowy
Aparat Cassagrande
Aparat Cassagrande
Obliczanie gęstości objętościowej gruntów niespoistych
Obliczanie gęstości objętościowej gruntów niespoistych
Ubijak Proctora
Ubijak Proctora
Wstrząsarka
Wstrząsarka

Prace dokumentacyjne:

Mapa geologiczna
Mapa geologiczna
Sondowanie DPL
Sondowanie DPL
Przekrój geologiczno-inżynierski
Przekrój geologiczno-inżynierski
Przekrój GPR
Przekrój GPR
Mapa dokumentacyjna
Mapa dokumentacyjna
 
 
 

Nasza siedziba - Puławski Park Naukowo-Technologiczny:

Nasza siedziba - Puławski Park Naukowo-Technologiczny
Nasza siedziba - Puławski Park Naukowo-Technologiczny
Puławski Park Naukowo-Technologiczny
Puławski Park Naukowo-Technologiczny
Puławski Park Naukowo-Technologiczny
Puławski Park Naukowo-Technologiczny
Biuro - I piętro
Biuro - I piętro

Konferencje i warsztaty:

Konferencja BIZNESOAKTYWNI, Puławy 2017
Konferencja BIZNESOAKTYWNI, Puławy 2017
II Warsztaty Geologii Inżynierskiej, AGH Kraków 2017
II Warsztaty Geologii Inżynierskiej, AGH Kraków 2017
II Warsztaty Geologii Inżynierskiej, AGH Kraków 2017
II Warsztaty Geologii Inżynierskiej, AGH Kraków 2017
Inwestycje budowlane na gruntach trudnych, Warszawa 2017
Inwestycje budowlane na gruntach trudnych, Warszawa 2017