REALIZACJE: Polskie Linie Kolejowe S.A.

Na przełomie 2016 i 2017 roku w ramach zadania pn. „Prace inwestycyjne na przejściach granicznych Terespol – Brześć w ramach projektu: Poprawa stanu technicznego infrastruktury kolejowej w rejonie przejść granicznych” wykonane zostały prace geotechniczne i geologiczno-inżynierskie mające na celu rozpoznanie warunków geologicznych dla istniejącej i projektowanej infrastruktury kolejowej. Zadania inwestycyjne polegały na przebudowie mostu kolejowego oraz budowie nowego toru wraz z przebudową urządzeń.

W ramach prac geologicznych i geotechnicznych wykonane zostały pomiary wtórnych modułów odkształcenia, projekt robót geologicznych, dokumentacja geologiczno-inżynierska oraz dokumentacja badań podłoża, a także niezbędne badania terenowe i laboratoryjne gruntów i wód. Badania terenowe zostały wykonane w oparciu o „Wytyczne badań podłoża gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej Igo-1” oraz obowiązujące ustawy i rozporządzenia. Prace terenowe wymagały uzyskania wszelkich przepustek i szkoleń w zakresie BHP pracy na terenie linii kolejowych. Po ich zdobyciu nasi pracownicy zyskali uprawnienia do wykonywania wszelkich prac geologicznych na terenie linii kolejowych na obszarze całego kraju.

Celem prac inwestycyjnych jest poprawa obecnego stanu technicznego urządzeń infrastruktury kolejowej oraz dostosowanie istniejących torów do parametrów wymaganych dla ruchu cięższych załadunków kolejowych.

 

Źródła zdjęć:

  1. www.plk-sa.pl
  2. Badanie lekką płytą dynamiczną – GEO ART INVEST Centrum Badań Geologicznych
  3. Badanie płytą statyczną VSS - GEO ART INVEST Centrum Badań Geologicznych
  4. Lokalizowanie przebiegu infrastruktury podziemnej wzdłuż torów - GEO ART INVEST Centrum Badań Geologicznych
  5. Wykonywanie sondowań CPT - GEO ART INVEST Centrum Badań Geologicznych
  6. Wykonywanie otworów badawczych - GEO ART INVEST Centrum Badań Geologicznych