Aktualności

Pokrywa lessowa okolic Kazimierza Dolnego

Lessy są pylastymi osadami eolicznymi. Utwory lessowe uznawane są w geologii inżynierskiej za „grunty słabe” z racji dużej wrażliwości na zmiany wilgotności, przejawiającej się przede wszystkim w skłonności do osiadania zapadowego.
czytaj więcej

Opinia geotechniczna ustalająca warunki posadowienia budynku mieszkalnego

Opinia geotechniczna ustalająca warunki posadowienia budynku mieszkalnego jest dokumentem powstałym na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane i obowiązujących rozporządzeń.
czytaj więcej